Afzuigsysteem Woldring locatie voldoet aan eisen, aldus VentGuide - Woldring Verhuur Afzuigsysteem Woldring locatie voldoet aan eisen, aldus VentGuide - Woldring Verhuur

Afzuigsysteem Woldring locatie voldoet aan eisen, aldus VentGuide

Door Jorin Onclin - Geplaatst op 09-12-2020

De afgelopen periode is er een discussie ontstaan over blootstelling aan fijnstof tijdens het koken op de Woldring Locatie. Woldring Verhuur heeft deze berichten serieus genomen en is direct overgegaan op actie. Uit een onafhankelijk onderzoek van VentGuide is nu gebleken dat de ventilatievoorziening, die het hoofdonderwerp van discussie was in de media, voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

 

De discussie over het fijnstof tijdens het koken kwam voor Woldring uit de lucht vallen. Algemeen Directeur André van Dalsen: ‘’Voor zover bekend hebben wij er namelijk alles aan gedaan om de woningen te voorzien van een correcte ventilatievoorziening. Er is een decentrale ventilatie die ervoor zorgt dat de lucht wordt ververst in de woonkamer, er is een afzuigventilator in de badkamer, dit gehele systeem werkt samen op sensoren, tevens is er in de keuken een recirculatiekap geplaatst om de lucht te zuiveren. Toen de berichten kwamen dat een van onze bewoners de concentratie fijnstof had gemeten, die vervolgens meer dan 50 keer zo hoog uitpakte als de norm vastgesteld door de Wereld Gezondheids-Organisatie (WHO), is er overgegaan tot onderzoek onder leiding van VentGuide, een onafhankelijke derde partij.’’ Dit onderzoek is inmiddels afgerond en geeft antwoord op de vragen of de ventilatie van de woningen conform de Nederlandse regelgeving was, of de optredende fijnstof inderdaad extreem hoog was en hoe de gemeten waarden zich verhouden tot andere Nederlandse woningen.

 

Wat bleek? De woningen in kwestie voldoen ruim aan de gestelde normen rondom luchtverversingen. De decentrale ventilatievoorziening wordt zelfs omschreven als tamelijk innovatief. VentGuide benadrukt dat afzuigkappen met afvoer naar buiten beter zijn dan recirculatie, maar dat de geplaatste recirculatiekappen in combinatie met de decentrale ventilatie meer dan voldoende hun werk doen binnen de gestelde kaders van wet en regelgeving. Deze kaders wordt door de politiek mogelijk gewijzigd in 2023, maar hoe of wat is voor niemand nog bekend. Daarnaast zijn de gemeten waarden inderdaad hoog, maar niet extreem. Veel Nederlandse woningen, naar schatting 4 miljoen, zitten met een zelfde vorm van ventilatie waarbij ook dezelfde hoeveelheden fijnstof aanwezig is. Ook de spuivoorzieningen, in de vorm van te openen ramen, worden beoordeeld als goed en VentGuide spoort aan om die te gebruiken, mochten er hoge stijgingen zijn in de concentratie fijnstof.

 

Van Dalsen wil nog extra ingaan over de spuivoorzieningen en het gebruik daarvan: ’’ Er is nooit gezegd dat het verboden is om ramen open te zetten.’’ begint André ‘’Bewoners zijn wel gewaarschuwd over ons binnenklimaat systeem. Hoe dit precies zit? Zoals veel woningen worden verwarmd met warm water, hebben onze appartementen daarnaast ook nog een zelfde soort systeem voor koeling. Op warme dagen gebruiken wij dus koud water om de ruimtes aangenamer te maken. Zoals iedereen weet is het super onlogisch om te stoken terwijl je het raam open hebt, omdat de ruimte dan niet warm wordt en het systeem ontregeld raakt. Dat is met dit koelsysteem niet anders. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen raampje open mag als er gekookt wordt. Als het onderzoek zegt dat dat juist goed is tegen de hoeveelheid fijnstof in de woning, zijn wij de laatste die zeggen dat het raam verplicht dicht moet blijven.’’