Woldring Verhuur

De huurprijs

De huur van een kamer, studio of appartement bestaat uit twee gedeelten: de "kale" huur welke ontstaat door het officiële puntensysteem en het pakket aan servicekosten.

De kale huur is het geld dat u betaalt voor de hoeveelheid ruimte die u huurt en de voorzieningen in de woonruimte. Voor deze berekening is door de overheid een puntensysteem bedacht. Hoe meer punten de woonruimte krijgt, des te hoger de kale huurprijs is.

Het pakket servicekosten bestaat uit kosten voor levering van gas, elektriciteit, water, belastingen, huismeester, afschrijving van de meubilering, stoffering en de inboedel en de eventuele diensten zoals technisch onderhoud en schoonmaak en of een eventuele parkeerplaats. Alle diensten en kosten worden vastgelegd in de huurovereenkomst. Elk voorjaar zal de verhuurder een overzicht geven van de servicekosten die in het voorgaande jaar zijn gemaakt met daarbij een verrekening van de reeds betaalde maandelijkse voorschotten.

Let op ! Bovengenoemde geldt niet voor de Woldring locatie. Voor meer informatie : www.dewoldringlocatie.nl 

Er zijn dus vele factoren die de prijs van een woonruimte bepalen. De aangeboden woonruimte op de internetsite hebben een inclusief of een exclusief huurprijs.