Steeds meer wo-studenten op kamers in Groningen - Woldring Verhuur Steeds meer wo-studenten op kamers in Groningen - Woldring Verhuur

Steeds meer wo-studenten op kamers in Groningen

Door Jorin Onclin - Geplaatst op 07-09-2021

 

Volgens het CBS zijn er in 2020 weer meer wo-studenten in Groningen gaan wonen dan het jaar daarvoor. Dat is een bijzondere trend, omdat in de jaren daarvoor juist steeds minder studenten op kamers gingen.

De instroom van deze studenten steeg in Groningen van 3000 in 2019 naar 3100 in het coronajaar 2020. Hiermee staat Groningen op de derde plek, achter Amsterdam en Utrecht. Ook andere steden, zoals Leiden en Delft, laten een stijging zien. Alleen in Enschede verlieten iets minder studenten hun ouderlijk huis.

Deze stijging hangt samen met het toenemende aantal inschrijvingen aan de universiteiten. Daarnaast noemt het CBR dat de bodem van de eerdere dalende lijn nu bereikt is als belangrijk aanknopingspunt. Deze daling werd verklaard door het invoeren van het leenstelsel in 2015.

Wel moet worden aangekaart dat deze cijfers nog maar voorlopig zijn. Ook zijn alleen wo-studenten meegenomen in deze statistieken en zijn hbo-studenten buiten beschouwing gelaten.

(Bron: DvhN)

(Foto: Element5 Digital on Unsplash)