Over onze werkwijze - Woldring Verhuur Over onze werkwijze - Woldring Verhuur

Over onze werkwijze

Op deze pagina lees je meer informatie over onze werkwijze. Hoe komt nou een huurovereenkomst tot stand? Waar moet een kandidaat aan voldoen? En hoe gaat nou die selectieprocedure in zijn werk? We laten graag zien hoe het achter de schermen aan toe gaat bij Woldring Verhuur.

Stap 1: startschot voor onze zoektocht

Vaak begint onze zoektocht rond de 1e of de 16e van de maand. We zoeken dan altijd een kandidaat voor een woonruimte die een maand later vrijkomt.

Het beëindigen van een bestaande huurovereenkomst

Onze zoektocht naar een nieuwe huurder begint als er een bestaande huurovereenkomst wordt beëindigd. Op dit moment zijn al onze woningen namelijk verhuurd. Wij zoeken naar een nieuwe kandidaat als iemand anders een woonruimte verlaat.

Goed afsluiten

We vinden een correcte afsluiting net zo belangrijk als een nieuwe geschikte huurder vinden. Wij maken daarom eerst goede afspraken met de huidige bewoner. Onze vuistregel is dat een ondertekend huuropzeggingsformulier het definitieve startschot is voor ons, om een nieuwe huurder te zoeken.

Nieuwe huurprijs bepalen

De huur van een kamer, studio of appartement bestaat uit twee gedeelten: de kale huurprijs de servicekosten.

De kale huur is het bedrag dat je betaalt voor de hoeveelheid ruimte die je huurt en de voorzieningen in de woonruimte. Voor deze berekening is door de overheid een puntensysteem (Woning Waardering Stelsel) bedacht. Hoe meer punten de woonruimte krijgt, des te hoger de kale huurprijs is. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Het pakket servicekosten kan onder andere bestaan uit kosten voor levering van gas, elektriciteit, water, belastingen, huismeester, afschrijving van de meubilering, stoffering en/of de inboedel en de eventuele diensten zoals technisch onderhoud en schoonmaak. Alle specifieke diensten en kosten worden vastgelegd in de huurovereenkomst.

Niet bij elke woonruimte zitten de nutsvoorzieningen in de servicekosten. Het kan dus zijn dat bij sommige zelfstandige woonruimtes, je zelf hiervoor een contract moet afsluiten.

Bij het zoeken naar een nieuwe huurder gaan we eerst opnieuw bekijken of er wijzigingen zijn in deze twee aspecten. De prijs wordt indien nodig aangepast en wordt duidelijk gecommuniceerd.

Iemand voordragen

Het gebeurt regelmatig dat een huidige huurder een nieuwe kandidaat wil voordragen. Dit is geen probleem.

Mocht een bestaande huurder iemand willen voordragen, dan willen wij dat zo snel mogelijk weten. Wij raden aan om tijdens het eerste contact over het opzeggen direct te melden dat je iemand wil voordragen. Zo voorkom je dat wij gaan zoeken naar andere kandidaten voor de woonruimte.

De voorgedragen kandidaat moet uiteraard wel voldoen aan onze voorwaarden om aan de woonruimte te worden toegewezen.

Stap 2: verzamelen van reacties

Tijdens deze stap hebben we dus al duidelijke afspraken gemaakt met de vorige huurder. Nu is het onze taak om een nieuwe bewoner te vinden. Dit willen we zo snel mogelijk, maar ook zorgvuldig, regelen.

Reageren op een woonruimte

Al ons vrijgekomen aanbod plaatsen wij op onze website. Iedereen is welkom om te reageren op onze woonruimten. Dit doe je door middel van het contactformulier. Op deze manier komt je aanvraag op de juiste manier bij ons binnen.

Tips om er snel bij te kunnen zijn

Als je opzoek bent naar een woonruimte, dan is het verstandig om onze website regelmatig te bekijken. Daarnaast plaatsen we ook updates op onze Facebook pagina. Je kan ons dus ook volgen om op de hoogte te blijven van ons aanbod.

Losse aanvragen, zonder reactie op een specifieke woonruimte

We krijgen met enige regelmaat losse e-mails binnen met de vraag of ‘’we nog wat beschikbaar hebben’’. Onze verhuurmedewerkers willen uiteraard met je meedenken, over het vinden van een geschikte woonruimte. Omdat ons aanbod op onze website gedeeld wordt, willen we je vragen eerst een kijkje te nemen op de website.

Stap 3: selectie procedure

Zodra wij een aantal reacties hebben ontvangen. Gaan we de verschillende aanvragen beoordelen. We leggen graag uit hoe dit globaal in zijn werk gaat.

Huurvoorwaarden

Om bij ons te kunnen huren, stellen wij een aantal voorwaarden. Deze hebben wij onderverdeeld in financiële en sociale voorwaarden.

Om zeker te zijn dat aan de financiële plichten kan worden voldaan, hebben wij onderstaande voorwaarden geformuleerd. Bij het beoordelen van de verschillende kandidaten, kijken wij of aan deze criteria kan worden voldaan.

  • Wij willen, voordat wij een huurovereenkomst aangaan, kunnen zien dat onze kandidaat probleemloos de huur kan betalen. Dit kan zijn via salaris, vermogen, studiefinanciering of op een andere manier. Zo is de kans voor ons kleiner dat er problemen zullen ontstaan tijdens de komende huurperiode.
  • Voordat de huurperiode start, vragen wij een waarborgsom te betalen.  Dit bedraagt maximaal twee keer de kale huurprijs van de woonruimte. Dit bedrag krijg je binnen twee weken na beëindiging van de huurovereenkomst*. We stellen deze voorwaarden voor het geval wij tijdens of na je huurperiode eventuele herstel kosten moeten doorberekenen aan de huurder.
  • Bij huurders onder de 30 jaar, vragen wij om een borgsteller aan te leveren. Mocht de huurder toch de financiële plichten niet meer kunnen dragen, dan staat de borgsteller garant voor maximaal drie maanden huurbetaling. Meestal treedt ouder/verzorger of werkgever op als borgsteller. Hiervoor wordt een borgstellingscontract opgesteld. Dit geeft ons extra zekerheid.
  • De betaling van de huur gaat uitsluitend met automatisch incasso. Dit kan alleen vanaf een Nederlands bankrekeningnummer. Op deze manier zal elke laatste werkdag van de maand de huur automatisch worden afgeschreven en hoef je er niet zelf om te denken.

*Als er nog openstaande bedragen zijn worden deze verrekend met de waarborgsom. Dan is de restitutietermijn één maand.

Daarnaast willen we dat wonen in een van onze panden zo aangenaam mogelijk is voor iedereen. Dus voor zowel de nieuwe huurder als voor onszelf, maar ook zeker voor onze bestaande huurders. Daarom zoeken we ook op sociaal vlak een kandidaat die bij onze woonruimte past.

  • Het is absoluut niet toegestaan om huisdieren te houden. Om iedereen gelijk te kunnen behandelen, maken wie hier geen uitzonderingen op.
  • Ditzelfde geldt voor drugsgebruik en wapenbezit. Dit kunnen wij absoluut niet tolereren.
  • Verder is het belangrijk dat je op geen enkele manier overlast veroorzaakt. Je leeft met meerdere huurders in een complex en alleen gezamenlijk kunnen we het woonplezier optimaal houden.

Beoordelen

We streven ernaar om zoveel mogelijk aanvragen te behandelen. Uiteindelijk zullen we een aantal kandidaten uitkiezen met wie wij een bezichtiging inplannen. De kandidaten moeten dan voldoen aan onze huurvoorwaarden. De kandidaten die als eerst de opgevraagde documentatie aanleveren, zullen ook als eerst worden uitgenodigd voor een bezichtiging.

Bezichtigingen

Als een kandidaat serieuze interesse heeft in de aangeboden woonruimte, en voldoet aan de voorwaarden, dan zullen wij in overleg een afspraak inplannen. Dit doen we ook altijd in overleg met de huidige bewoner. Tijdens deze bezichtiging kan de kandidaat beoordelen of er nog steeds serieuze interesse is.

Wachtlijst

Omdat wij een commerciële verhuurder zijn, werken wij niet met inschrijvingen zoals bij een woningcorporatie. Wij kijken niet naar hoelang een kandidaat opzoek is naar een woonruimte. Je hoeft dus niet lang ingeschreven te staan om kans te maken. Dit betekent ook dat wij geen wachtlijsten bijhouden. Als je het niet bent geworden zal je de volgende keer weer moeten reageren op een advertentie, of kijken we of we je een andere woonruimte kunnen toewijzen.

Stap 4: aanvang van een nieuwe huurperiode

Als na de bezichtiging blijkt dat de kandidaat daadwerkelijk wil huren, dan gaan we de laatste stappen zetten. Dit gaat op de volgende manier in zijn werk.

Accepteren

We vragen vooraf om de woonruimte te accepteren. Dit geschiedt door middel van een aanbetaling en het ondertekenen van het acceptatieformulier. Zo weten wij zeker dat wij een serieuze kandidaat hebben en dan weet de kandidaat dat hij/zij de woonruimte toegewezen krijgt. Deze kosten worden in mindering gebracht op de te betalen waarborgsom.

Tekenen van een nieuwe huurovereenkomst

Zodra de woonruimte geaccepteerd is, gaan we een overeenkomst opstellen. Deze zal de huurder zo snel mogelijk na de acceptatie ontvangen via e-mail. Mocht de kandidaat het contract willen bespreken, dan kan dat uiteraard. Dit kan fysiek, telefonisch of via e-mail. Mochten er geen vragen zijn, dan vragen wij binnen de gestelde termijn de overeenkomst te ondertekenen en de resterende betalingen te voldoen. Vanaf dat moment is de woonruimte definitief verhuurd.

In orde maken van de woonruimte

De oude huurder is verplicht om de woonruimte achter te laten in dezelfde conditie als aan het begin van de huurperiode. Tijdens de voorinspectie zullen we wat tips meegeven en kunnen we kijken of er nog punten zijn voor de eindinspectie. Tijdens de eindinspectie zal er ook iemand van de technische dienst en schoonmaak aanwezig zijn en kunnen we eventuele problemen die boven zijn gekomen bij de eindinspectie kunnen we zo snel mogelijk oplossen. Zo kunnen we met een goed gevoel de woonruimte overdragen aan de volgende huurder.

Als alle stappen zijn doorlopen, dan kan de nieuwe huurder intrekken in de woonruimte. We spreken een moment af waarop de sleuteloverdracht kan plaats vinden. Dit kan vanaf de eerste dag dat je huurovereenkomst ingaat. Tenzij dit in het weekend is. In dat geval kan het de eerst volgende werkdag. Mochten er na de sleuteloverdracht nog vragen en problemen zijn dan kan er altijd contact met ons worden opgenomen.

Hopelijk geeft dit overzicht een goed beeld van onze werkwijze. Mocht je na het lezen interesse hebben in een woonruimte, vul dan ons contactformulier in bij de desbetreffende ruimte.