Woldring Verhuur

Vacatures


Wij zijn een grote medestander (donateur) van "de Voedselbank" in Groningen en zijn daarom zo vrij om de onderstaande oproep te doen:

PERSONEELSTEKORT

Helpen bij de Voedselbank is een zinvolle tijdbesteding voor studenten die iets willen bijdragen aan de maatschappij. Ook Rotary Centrum draagt iedere zaterdag haar steentje bij. Het is fantastisch te ervaren hoe de Voedselbank in wisselende samenstellingen het iedere dag maar weer voor elkaar krijgt zoveel eten beschikbaar te stellen aan de allerarmsten in de stad. Maar soms is er een tekort aan vrijwilligers! Daarom doen we een beroep op iedereen die dit leest om anderen enthousiast te maken deel uit te komen maken van ons team, al was het maar een dagdeel per week. Ze krijgen er geen spijt van de armen te helpen!